0,00 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

0,00 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Dịch vụ
Tài chính Đầu tư.
Gây quỹ, Huy động vốn, Quản lý tài sản, Mua bán - Sáp nhập M&A Join Us
Start Scrolling
GIẢI PHÁP
ĐẦU TƯ
Quỹ đầu tư về công nghệ, nguồn lực và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp. Join Us
Start Scrolling
Học Viện
Fininext
Quy tụ các chuyên gia, giảng viên và Mentor hàng đầu về tài chính đầu tư. Join Us
Start Scrolling
3
Financial Academy
2
Financial Services
1
Investment Fund

JOIN US HỌC VIỆN
Đội ngũ giảng viên từ các trường đại học
Đội ngũ Mentor chuyên gia hàng đầu
Đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp
JOIN US DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
1 Gây quỹ - Huy động vốn
2 Vay vốn kinh doanh
3 Mua bán - Sáp nhập M&A
4 Quản lý tài sản
JOIN US QUỸ ĐẦU TƯ
1 Quỹ đầu tư công nghệ
2 Quỹ đầu tư Nguồn lực
3 Quỹ đầu tư XTTM Doanh nghiệp
JOIN US CỘNG ĐỒNG
Nhóm phát triển sự nghiệp
Nhóm đào tạo Truyền thông Marketing
Nhóm đào tạo chuyển đổi số
JOIN US KÊNH REVIEW DANH MỤC ĐẦU TƯ
Chứng khoán
Bất động sản
Bảo hiểm
Blockchain ...
JOIN US NHÀ ĐẦU TƯ
Kết nối Nhà đầu tư thiên thần
Quỹ đầu tư mạo hiểm
Quỹ đầu tư đám đông

Quỹ đầu tư

Công nghệ, Nguồn lực, XTTM

Dịch vụ tài chính

Gây quỹ, quản lý tài sản, M&A

Học viện

Phát triển kiến thức

Cộng đồng

Phát triển đội nhóm

Nhà đầu tư

Kết nối nhà đầu tư

XTTM Doanh nghiệp

Đầu tư kênh XTTM

Phát triển Sự nghiệp

Phát triển Tư duy

Kênh Review

Bảo hiểm, chứng khoán, bđs, ...

Giới thiệu về Fininext.

Fininext là đơn vị quản lý nguồn quỹ uy tín bởi những chuyên gia tài chính về: DN đổi mới sáng tạo, bảo hiểm, chứng khoán, blockchain, bđs, những mô hình kinh doanh KINH TẾ CHIA SẺ TUẦN HOÀN bền vững. Hiện tại, chúng tôi đang hướng đến quản lý 3 lĩnh vực quỹ: quỹ công nghệ, quỹ phát triển XTTM cho doanh nghiệp, và quỹ phát triển nguồn lực.

Video